Ledig tjänst

29 jan 2007

Räntmästare vid Svenska Akademiens sekretariat

Räntmästaren ansvarar för budget, bokslut, ekonomisk kontroll och uppföljning samt handlägger övriga förekommande ärenden av ekonomisk art. Till tjänsten hör även utformning av avtal och bevakning av upphovsrättsliga frågor. Räntmästaren ansvarar dessutom för försäkringsärenden samt viss personaladministration. Befattningen är en heltidstjänst och ingår i Akademiens sekretariat, som leds av kanslisamordnaren.

Den sökande förutsätts ha akademisk utbildning på det ekonomiska området, gärna kompletterad med kunskaper i juridik. Tonvikten läggs vid en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att organisera och ansvara för ekonomisk planering, redovisning och uppföljning. Erfarenhet av förvaltningsfrågor och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är nödvändiga förutsättningar för tjänsten.

Frågor om tjänsten kan riktas till kanslisamordnare Odd Zschiedrich, tel 08-555 125 02 eller e-post oz@svenskaakademien.se.

Ansökan skall insändas senast den 16 februari 2007 till Svenska Akademien, Box 21 18, 103 13 Stockholm.