Ledig tjänst - Språkhandläggare vid Svenska Akademien

15 maj 2014

Svenska Akademien är en fristående kulturinstitution, grundad 1786 av Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen.

Tjänsten som språkhandläggare är placerad vid Akademiens kansli. Det är en halvtidstjänst med tillsvidareanställning.

I arbetsuppgifterna ingår
- att vara Akademien behjälplig i berednings- och utredningsuppdrag
- att vara sekreterare i Svenska Akademiens språkkommitté och bistå i dess arbete
- att medverka i Språkvårdsgruppen och bistå i dess arbete
- att handlägga språkfrågor från allmänheten i samverkan med SAOL-redaktionen
- att bistå Nobelbiblioteket vid anskaffandet av språkvetenskaplig litteratur.

Den medarbetare Akademien söker förutsätts ha genomgått för tjänsten adekvat universitets- eller högskoleutbildning samt ha väl dokumenterad erfarenhet från tidigare tjänstgöringar. Det är önskvärt att befattningshavaren är disputerad. Noggrannhet, samarbetsförmåga samt mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska är förutsättningar för tjänsten liksom goda kunskaper i engelska. Färdigheter i ytterligare något främmande språk är meriterande, vilket även gäller god IT-erfarenhet.

Frågor om tjänsten ställs till Odd Zschiedrich, kansliansvarig vid Svenska Akademien, oz@svenskaakademien.se. Ansökan skall vara Akademien tillhanda senast måndagen den 9 juni 2014 under adress Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm och märkas ”Språkhandläggare”.