Lydia och Herman Erikssons stipendium

5 dec 2017

Svenska Akademien har tilldelat Anna Hallberg Lydia och Herman Erikssons stipendium för år 2017. Stipendiet, som utgår vartannat år ur en 1976 donerad fond, skall tilldelas en ”ung lovande lyriker eller författare”. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2009 Malte Persson, 2011 Hanna Nordenhök, 2013 Fredrik Nyberg och 2015 Erik Bergqvist. Stipendiebeloppet är 120 000 kronor.

Anna Hallberg är poet och litteraturkritiker, född 1975 och bosatt i Stockholm. Hon har varit verksam som skribent i bl.a. Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, som redaktionsmedlem i tidskriften OEI och som föreläsare. Hon har också varit ledare för skrivarverkstäder för barn, ungdomar och vuxna.

Anna Hallberg erhöll 2004 Aftonbladets litteraturpris och 2012 Samfundet De Nios vinterpris. Bland hennes senare verk kan nämnas Colosseum, Kolosseum (2010), Ljusgrönt och aska (2014) och Chow chow (2017).