Margit Påhlsons pris

23 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tor G. Hultman Margit Påhlsons pris på 150 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Thorsten Andersson, 2002 Lennart Elmevik, 2003 Bengt Nordberg, 2004 Mirja Saari och 2005 Christer Platzack.

Tor G. Hultman är språkvetare, född 1933 och bosatt i Ystad. Han var tidigare docent och högskolelektor i ämnesteori och ämnesmetodik i svenska vid Lärarhögskolan i Malmö samt professor i svenska med didaktisk inriktning vid Lunds universitet.

Erhållna belöningar
Erik Wellanders språkvårdspris, 1991

Verk i urval
Studier över nominalfältet i modernt färöiskt skriftspråk, 1965
Liten svensk grammatik, 3 vol, 1975
Gymnasistsvenska/  tillsammans med Margareta Westman, 1977
Språk och kön i skolan: några resultat från undersökningar av elevspråk, 1980
Talar läraren till en flicka eller till en pojke, 1981
God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan/  tillsammans med Jan Einarsson, 1984
Barnet – han eller den? – om genuskongruens vid ordet barn i gymnasisters språkbruk, 1990
Svenska Akademiens språklära, 2003

Redaktörskap
Språket i bruk/ utgiven tillsammans med Ulf Teleman, 1974