Margit Påhlsons pris

3 maj 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stig Eliasson Margit Påhlsons pris 2019. Priset utgår ur en stiftelse som grundas på en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit Kenneth Hyltenstam (2015), Sture Berg (2016), Jan Svensson (2017) och Per Lindblad (2018). Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Stig Eliasson är språkvetare och professor emeritus, född 1937 och bosatt i Uppsala. Han disputerade 1970 vid Harvard University och har även varit verksam vid bland annat Uppsala universitet och University of Minnesota samt senast vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz, där han mellan 1995 och 2002 byggde upp och ledde dess avdelning för Nordens och Baltikums språk. Eliasson grundade 1976 föreningen Nordic Association of Linguists, vars ordförande han var i sju år. Hans forskning berör områden som fonologi, morfologi, språkkontakt, kodväxlingsteori, tillämpad lingvistik, språkekologi, psykolingvistik, historisk lingvistik och runologi. Många av hans arbeten behandlar problem i svenskan.