Margit Påhlsons pris 2021

8 jun 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lena Ekberg Margit Påhlsons pris 2021. Priset utgår ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond och utdelas till personer som genom sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit Jan Svensson (2017), Per Lindblad (2018), Stig Eliasson (2019) och Olle Engstrand (2020). Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Lena Ekberg, född 1954 och bosatt i Lund, är professor emerita i nordiska språk vid Lunds universitet. Hon disputerade 1989 med avhandlingen Gå till anfall och falla i sömn: en strukturell och funktionell beskrivning av abstrakta övergångsfraser. Åren 2009–2012 var hon chef för Språkrådet och 2013–2017 professor och föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Ekbergs främsta forskningsområden är lexikal semantik inom ramen för den kognitiva semantiken samt språkbruk hos barn och ungdomar med svenska som andraspråk.