Margit Påhlsons pris

6 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Einarsson Margit Påhlsons pris 2010 på 180 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Christer Platzack, 2006 Tor G. Hultman, 2007 Mats Thelander, 2008 Marketta Sundman och 2009 Olle Josephson.

Jan Einarsson är språkvetare, född 1940 och bosatt i Lund. Han blev fil.dr 1978 med avhandlingen Talad och skriven svenska, sociolingvistiska studier.

Jan Einarsson har verkat som professor vid Lunds universitet och Växjö universitet, där han fungerat som vetenskaplig ledare och ansvarig för den nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning. Förutom egna skrifter har han varit redaktör för flera språkvetenskapliga utgåvor.

Verk i urval:
De militära kommandoordens utveckling i svenskan i kontinentaleuropeisk belysning. 1968
Sammanträdet som talsituation. 1971
Fult och fint. Anteckningar om språk och kön. 1981
Livet på lågstadiet. 1983
Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan. Med Tor G. Hultman. 1984
Barns språkliga dagar. 2000
Språksociologi. 2004