Ny ledamot i Svenska Akademien

30 sep 2011

Till ny ledamot på stol nummer 6 efter Birgitta Trotzig har Svenska Akademien utsett professor Tomas Riad. Han kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december i år.

Tomas Riad är född 1959 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr i nordiska språk vid Stockholms universitet 1992, där han nu är professor. Han har även varit verksam vid Stanford University och universitetet i Vilnius. Under våren var han gästforskare vid universitetet i Saint-Denis, Paris.

Tomas Riad har givit ut ett stort antal artiklar och skrifter inom det språkvetenskapliga området och varit koordinator och ledare för flera olika projekt.