Nya ledamöter i Svenska Akademien

6 okt 2006

Jesper Svenbro och Kristina Lugn har utsetts till nya ledamöter i Svenska Akademien. De kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december i år.

Poeten och litteraturforskaren Jesper Svenbro efterträder poeten Östen Sjöstrand på stol nr 8. Jesper Svenbro är född 1944 i Landskrona och har i många år varit bosatt utomlands, först i Italien och sedan i Frankrike.
Svenbro disputerade på en avhandling om den grekiska poetikens ursprung och har sedan varit verksam i en fransk forskargrupp som studerar det antika Greklands litterära kultur. Viktiga resultat framlades i hans bok om läsandets antropologi, Phrasikleia (1988). Det grekiska perspektivet finns även i essäsamlingarna Myrstigar (1999) och Fjärilslära (2002) och den grekiska mytologin blandas med den nordiska i diktsamlingarna Särimner (1984) och Samisk Apollon (1993).
Jesper Svenbros senare poesi som till exempel Pastorn min far (2001) och Himlen och andra upptäckter (2005) präglas av återvändandet till det personliga förflutna.

Poeten och dramatikern Kristina Lugn efterträder författaren Lars Gyllensten på stol nr 14. Kristina Lugn är född i Skövde 1948 och bosatt i Stockholm. Hon är sedan flera år ansvarig för verksamheten vid Teater Brunnsgatan Fyra.
Lugn debuterade med diktsamlingen om jag inte (1972) som följdes av bland annat Till min man, om han kunde läsa (1976), om ni hör ett skott… (1979), Bekantskap önskas med äldre bildad herre (1983) och Hej då, ha det så bra! (2003). Hon har vidare gjort sig känd som en uppslagsrik och smaksäker kritiker.
Den personliga blandning av humor, självironi, fria infall och medkänsla som återfinns i Kristina Lugns lyrik känns även igen i dramatiken. Tant Blomma (1993), Idlaflickorna (1993), Rut och Ragnar (1997), Nattorienterarna (1998), Begåvningsreserven (2002) och Vera (2005) är exempel på pjäser, som vunnit uppskattning hos en bred allmänhet.