Pressinbjudan

1 okt 2019

Svenska Akademien kommer att tillkännage 2018 och 2019 års Nobelpris i litteratur torsdagen den 10 oktober kl. 13.00.

Pressmötet inleds med att ständige sekreteraren Mats Malm tillkännager de båda pristagarna. Därefter kommer Nobelkommitténs ordförande, akademiledamoten Anders Olsson, att tillsammans med ledamöter ur Nobelkommittén, presentera Nobelpristagarna och deras författarskap samt berätta om Nobelkommitténs arbete.

Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor till Nobelkommittén på pressmötet. Mötet avslutas kring kl. 14.

Tillkännagivandet och pressmötet äger rum i Svenska Akademiens lokaler i Börshuset i Stockholm och kommer att ske på svenska och engelska.

Anmälan

Media som önskar närvara vid tillkännagivandet ombeds anmäla detta till nobel@svenskaakademien.se senast måndagen den 7 oktober kl. 08.00.

Notera att endast media kan beredas plats att närvara vid tillkännagivandet den 10 oktober. Ingång sker via Källargränd 4. Dörrarna öppnas kl. 11.00. Vänligen medtag giltig presslegitimation.

Kontakt

Louise Hedberg: louise.hedberg@svenskaakademien.se

 

Samtliga tillkännagivanden kommer att sändas live på Nobelprisets officiella webbplats www.nobelprize.org.