Pressmeddelande

28 sep 2017

Lagom till Bok & Bibliotek i Göteborg lanserar Svenska Akademien en ny film om sin verksamhet. Nya ledamöter presenteras och framför allt beskrivs Akademiens dagsaktuella projekt.