SAOL 14 nu tillgänglig som app.

23 dec 2016

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Ordlistan finns nu tillgänglig som app för mobiltelefon.

Appen bygger på den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista. Den ger alla de cirka 130 000 uppslagsorden i SAOL och dessutom samtliga böjningsformer, omkring en miljon. Uppslagsorden har markeringar av de ordled som ingår, vilket bidrar till förståelsen och även ger möjlighet till konsekvent avstavning. Ordklass anges också för samtliga uppslagsord. Den har också en för appar unik felstavningsfunktion, som gör det möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas. Även en korsordshjälp är inkluderad.

Den första upplagan av SAOL publicerades 1874, den senaste 2015. Orden i den fjortonde upplagan är ett genomarbetat urval ur det svenska ordförrådet, baserat på språkliga överväganden och förekomst i stora textdatabaser.

Vill man söka efter ord som inte upptas i SAOL, kan man vända sig till den historiska Svenska Akademiens ordbok (SAOB), som är tillgänglig på nätet: www.saob.se. Önskar man närmare upplysningar om ordens betydelser, kan man även gå till den nuspråkiga Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien del 1 och 2 (SO), som utkom 2009.

Redaktionen för SAOL finns vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Felstavningsstödet har utvecklats av Oribi AB. Appen är utvecklad av Isolve AB.

Även den nya SAOL-appen är gratis och kan hämtas hos App Store. SAOL 14 för androida mobiler kommer att finnas för nedladdning inom kort.