Schückska priset

9 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Roland Lysell Schückska priset på 80 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Vivi Edström, 2002 Sverker Göransson, 2003 Eva Haettner Aurelius, 2004 Birgitta Holm och 2005 Staffan Bergsten.

Roland Lysell är litteraturvetare, född 1948 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. dr. 1983 och professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 1999. Roland Lysells forskning är för närvarande inriktad på Atterbom och Almqvist.

Verk
Dokumentation till Erik Lindegrens Mannen utan väg, Stockholms universitet, 1982
Dokumentation till Erik Lindegrens Sviter, Stockholms universitet, 1982
Erik Lindegrens imaginära universum, Diss. 1983
Dokumentation till Erik Lindegrens Vinteroffer, Stockholms universitet, 1985
En vitglödande ordmetall: reflektioner over Vilhelm Ekelund, 1986
Erik Johan Stagnelius, 1993 (Romantikens diktning 2)
Vladimir den store – en episk dikt. Sällskapet Stagnelii vänner, 2002

Redaktörskap
Carl Jonas Love Almqvist: föreläsningar och essäer, redigerad tillsammans med Britt Wilson Lohse, 1996