Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

30 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Blomqvist och Erik Ågren Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2005.

Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Barbro Andersson och Halina Thylwe, 2001 Hans-Jacob Nilsson och Elena Balzamo, 2002 Margareta Wentz Edgardh och Gürhan Uçkan, 2003 Einar Heckscher och Enrico Tiozzo samt 2004 Sture Pyk och Anne Marie Bjerg. Prisbeloppet är 40 000 kronor var.

Hans Blomqvist är född 1950 i Borås men är nu bosatt i Göteborg. Erik Ågren är född 1953 i Trollhättan men är nu bosatt i Göteborg. Tillsammans har de översatt och kommenterat ett stort antal verk av Franz Kafka:

- En svältkonstnär, 1995. - 2. rev. och utök. uppl. 2000.
- Brev till Felice. - 2 vol., 1997.
- Brevet till fadern, 1998.
- Den försvunne, 1998.
- Beskrivning av en kamp och andra texter ur kvarlåtenskapen (-1915), 2000.
- Under byggandet av den kinesiska muren och andra texter ur kvarlåtenskapen (1916-19), 2001.
- Processen, 2001.
- Till frågan om lagarna och andra texter ur kvarlåtenskapen (1920-24), 2001.
- En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss : brev 1900- oktober 1912, 2002.
- Dagböcker : 1909-november 1911, 2003.
- Dagböcker : december 1911-1913, 2004.
- Inte ens natten är tillräckligt mycket natt : brev november 1912- januari 1913, 2004.