Stipendium till Harry Martinsons minne

6 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunlög Josefsson Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2017. Stipendiet utgår ur stiftelsen Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988. Det utdelas vartannat år och avser varannan gång förtjänstfull litterär verksamhet och varannan gång värdefulla insatser för svenska språket. De senaste mottagarna har varit 2009 Kerstin Nordenstam, 2011 Magnus Florin, 2013 Lars Olof Delsing och 2015 Kjell Johansson. Stipendiebeloppet är 70 000 kronor.

Gunlög Josefsson är språkvetare, född 1957 och bosatt i Lund. Hon disputerade 1997 med en avhandling om ordbildning i en syntaktisk modell. Efter disputationen arbetade hon i ett barnspråksprojekt, blev forskarassistent 2000, docent i nordiska språk 2001 och professor i svenska 2007. Hon har varit biträdande prefekt på Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet och är verksam i Expertgruppen Nordens språk, som sorterar under Nordiska ministerrådet.

Gunlög Josefsson har även arbetat med dialektfrågor, språkhistoria och grammatikdidaktik. Just nu arbetar hon med genus i svenska och andra språk samt informationsstrukturen i satser i svenska. Bland hennes publikationer kan särskilt nämnas Svensk universitetsgrammatik för nybörjare.