Stipendium till Harry Martinsons minne

24 nov 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Per Ledin Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2021. Stipendiet utgår ur stiftelsen Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988. Det utdelas vartannat år och avser varannan gång förtjänstfull litterär verksamhet och varannan gång värdefulla insatser för svenska språket. De senaste mottagarna har varit Lars Olof Delsing (2013), Kjell Johansson (2015), Gunlög Josefsson (2017) och Helena Granström (2019). Stipendiebeloppet är 70 000 kronor.

Per Ledin, född 1962 och bosatt i Stockholm, är språkvetare. Han blev fil.dr 1995 vid Stockholms universitet med avhandlingen Arbetarnes är denna tidning – textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen och är professor vid institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. I sin forskning arbetar han med multimodala och kritiska analyser för att undersöka hur språk- och samhällsförändringar samspelar, historiskt och i dagens globaliserade värld. Ledin har författat en stor mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter och ur hans bokproduktion kan särskilt nämnas Doing Visual Analysis: From Theory to Practice (2018), skriven tillsammans med David Machin.