Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

9 mar 2006

Svenska Akademien har tilldelat Krzysztof Bak Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2000 Ulf Olsson, 2002 Ulrika Kärnborg, 2003 Tomas Forser, 2004 Hans-Göran Ekman och 2005 Germund Michanek.

Krzysztof Bak är litteraturvetare, född i Krakow i Polen och bosatt i Stockholm. Han blev fil. dr. vid Stockholms universitet 1987 och är universitetslektor där vid den litteraturvetenskapliga institutionen.

Verk
P. D. A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt drama, 1987
Det metapoetiska i svensk 80-talspoesi, Arbeiten zur Skandinavistik, Peter Lang 1993
Kosmos återupprättat: sex läsningar av Magnus Dahlströms prosa, TFL 1993:4
Polyfont och monofont: om Birgitta Trotzigs poetik, Arbeiten zur Skandinavistik, Fassbaender, 1996
Mannen i/utanför den feministiska diskursen, Litteratur og kjønn i Norden, Háskólaútgáfan, 1996
Program och porträtt: Birgitta Trotzigs poetologiska strategier, Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte, Peter Lang, 1997
Romantikens upplysningstid, Opplysning i Norden, Peter Lang, 1998
Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter, Krakow: Uniw. Jagiellonski, 2005