Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christine Falkenland Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2007.

Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2002 Stewe Claeson, 2003 Kristina Sandberg, 2004 Ellen Mattson, 2005 Peter Pohl och 2006 Katarina Kieri. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.

Christine Falkenland är författare, född 1967 och bosatt i Mariestad. Hon har bedrivit universitetsstudier i litteraturhistoria, psykologi och idéhistoria. Christine Falkenland har erhållit flera belöningar för sitt författarskap bland annat Wahlström & Widstrands litteraturpris 1998, Svenska Dagbladets litteraturpris 2003 och Sveriges radios romanpris 2004. Hennes böcker är idag översatta till ett tiotal språk.

Verk i urval:

Illusio. Dikter, 1991
Huvudskalleplatsen. Dikter, 1992
Blodbok. Dikter, 1995
Släggan och städet. Roman, 1996
Skärvor av en sönderslagen spegel. Roman, 1997
Själens begär. Roman, 2000
Öde. Roman, 2003
Om honom. Dikter, 2004
Albert och fiolen. Barnbok, 2005
Trasdockan. Roman, 2006
Dansa Dixi! Barnbok, 2006