Svenska Akademiens Bernadottestipendium

20 apr 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Daniel Pedersen Akademiens Bernadottestipendium för 2017. Priset instiftades i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016 och delas nu ut för första gången.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium skall omväxlande utdelas till relativt nydisputerade litteraturforskare och språkforskare samt till författare, som relativt nyligen debuterat. Stipendiet utgörs av 120 000 kronor samt två veckors fri vistelse i Hvita villan på Öland med en mindre reskassa. Belöningen delades ut av HMK i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet den 18 april.

Stipendiet ingår i Bernadotteprogrammet, där Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Programmet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.
 

Daniel Pedersen är litteraturvetare, översättare och skribent, född 1978 och bosatt i Stockholm. Under fjolåret disputerade han på doktorsavhandlingen Tårarnas poetik vid Stockholms universitet, där han analyserade Nelly Sachs tidiga poesi och prosa. Han har även studerat Sachs översättningar av svenskspråkig poesi och den betydelse dessa haft för den blivande Nobelpristagarens nya språk i exil.

Som översättare har Daniel Pedersen bland annat givit svensk språkdräkt åt Roland Barthes och översatt böcker om Paul Celan och Franz Kafka. Daniel Pedersen är verksam vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

 

Foto: Kungahuset.se