Svenska Akademiens bibliotekariepris

11 maj 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Krister Gustavsson sitt bibliotekariepris för 2011.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2007 Anna Gustafsson Chen, 2008 Bert Linné, 2009 Suzanne Mortensen och 2010 Kerstin Danielsson. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 23 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Krister Gustavsson är författare, bibliotekarie, kulturjournalist och litteraturkritiker. Han är född 1952 och verksam vid Uppsala stadsbibliotek Han blev fil.kand.1980 och avlade bibliotekarieexamen 1983. Under åren 1987-1999 arbetade han som bibliotekarie i Karlstad bland annat på Värmlands museum. Vid Uppsala stadsbibliotek tjänstgör han som bibliotekarie, föreläsare och litteraturförmedlare.