Svenska Akademiens bibliotekariepris 2005

28 apr 2005

Till mottagare av årets pris har utsetts Madeleine Bergmark, som är verksam vid Göteborgs stadsbibliotek.

Det nyinrättade Svenska Akademiens bibliotekariepris skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Till mottagare av årets pris har utsetts Madeleine Bergmark, som är verksam vid Göteborgs stadsbibliotek.

Madeleine Bergmarks arbete riktas särskilt mot grupper som annars riskerar att marginaliseras och kan sägas gå ut på att anordna litterära möten mellan böcker, läsare och författare. Med utgångspunkt från den s.k. "Poesihörnan", som är ett bibliotek i biblioteket, arbetar hon med debutanter, skrivarkurselever och skådespelare och vidgar därigenom rummet till något som hon kallar "skapande läsning". Projektet "Spårvagnspoeter" och ett läsprojekt för skolor i Göteborg och Sydafrika med exilförfattare inbjudna av Svenska PEN är exempel på hennes engagemang också utanför biblioteket.