Svenska Akademiens bibliotekariepris

11 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Björkman sitt bibliotekariepris för 2017. Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2014 Gunnel Arvidson Nilsson, 2015 Alice Thorburn och 2016 Annika Edlund. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 29 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Peter Björkman är bibliotekarie, bosatt i Norsborg. Han är numera verksam vid Hallunda bibliotek i Botkyrka kommun men var tidigare knuten till biblioteket i Fittja i samma kommun. I sin verksamhet är han framförallt inriktad mot att söka skapa möjligheter för personer som står långt ifrån litteraturen att börja läsa och dela litteraturupplevelser med andra.

Peter Björkman har till exempel i ett projekt bedrivit uppsökande verksamhet, då det gällt personer med låg grad av läsfärdighet. I ett annat har han samverkat med Arbetsförmedlingen, då det projektet varit inriktat mot personer som på grund av långvarig ohälsa stått långt från arbetsmarknaden. Han arbetar således ofta med läsfrämjande insatser mot personer och grupper, som inte själva söker sig till biblioteket.

Peter Björkman får årets bibliotekariepris ”för sitt lika engagerade som kunniga arbete med skönlitteratur och läsutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv”.