Svenska Akademiens bibliotekariepris

20 jun 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elisabeth Skog, Halmstads bibliotek, sitt bibliotekariepris för år 2018. Priset, som inrättades 2005, är avsett för bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2015 Alice Thorburn, 2016 Annika Edlund och 2017 Peter Björkman. Beloppet är 50 000 kronor till pristagaren och 30 000 kr till dennas arbetsplats. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten och motiveringen lyder:

Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2018 tilldelas Elisabeth Skog, Halmstads bibliotek, för att med djup beläsenhet och ett personligt tilltal ha påvisat det litterära samtalets läsfrämjande värde.

Elisabeth SkogElisabeth Skog är bibliotekarie på stadsbiblioteket i Halmstad. Till hennes mångfasetterade arbete i litteraturförmedlingens tjänst hör att anordna och moderera författarbesök, driva en veckovis återkommande bibliotekspodd samt att hålla i en rad litteraturcirklar, exempelvis ”Lyriklabbet" och "Högläsning för vuxna”. Utöver att Elisabeth Skog dessutom är en återkommande krönikör i Hallandsposten kan nämnas att hon nyligen skrivit om Elsa Grave för tidskriften Parnass (#1 2018) samt läst in en essä för radioprogrammet OBS i P1 (5 dec 2017) om litteraturens möjligheter att skänka tröst.