Svenska Akademiens essäpris

24 maj 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Asplund Svenska Akademiens essäpris för år 2007.

Priset, som är nyinstiftat och således i år delas ut för första gången, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Johan Asplund är sociolog och författare, född 1937 och bosatt i Lund. Han var professor i socialpsykologi i Köpenhamn 1972–82 och i kultursociologi vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1985–2003. Johan Asplund har även ägnat sig åt översättningar och är hedersledamot i Svenska Deckarakademien.

Verk (urval)
Om mättnadsprocesser. 1967
Om undran inför samhället. 1970
Inledning till strukturalismen. 1973
Teorier om framtiden. 1979
Tid, rum, individ och kollektiv. 1983
Det sociala livets elementära former. 1987
Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. 1991
Genom huvudet : problemlösningens socialpsykologi. 2002
Avhandlingens språkdräkt. 2002
Hur låter åskan? : förstudium till en vetenskapsteori. 2003
Angående Raymond Chandler. 2004
Munnens socialitet och andra essäer. 2006