Svenska Akademiens essäpris

11 maj 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torsten Ekbom Svenska Akademiens essäpris för år 2011.

Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. Tidigare mottagare av priset har varit 2007 Johan Asplund, 2008 Sven Lindqvist, 2009 Carl-Johan Malmberg och 2010 Anders Ehnmark. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Torsten Ekbom är kulturjournalist och författare, född 1938 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. kand. 1960 och har sedan bland annat varit redaktör för den unglitterära tidskriften Rondo. Som litteraturkritiker har han verkat på Dagens Nyheter sedan 1963. Han blev hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten vid Uppsala universitet 1996.

Under åren har Torsten Ekbom givit ut ett 20-tal egna böcker men även varit redaktör för ett stort antal utgåvor. Han har även översatt olika verk till svenska bland annat av författare som Samuel Beckett, William S. Burroughs, John Cage, Giorgio de Chirico och Raymond Roussel.

Verk de senaste åren:
Staden med de elva portarna, 2002
Den osynliga domstolen – en bok om Franz Kafka, 2004
Nermålad horisont – en bok om Michael Söderlundhs bilder, 2004
En trädgård av ljud – en bok om John Cage och the Cage age, 2009