Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2016

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2016 har tilldelats Fred Karlsson. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Pär Stenbäck, 2013 Gunvor Kronman, 2014 Michel Ekman och 2015 Mikael Reuter. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Fred Karlsson är språkvetare, född 1946 och bosatt i Helsingfors. Han blev fil.dr vid Helsingfors universitet 1974 och var senare professor i lingvistik vid samma lärosäte. Sedan 2013 är han ordförande i Svenska litteratursällskapet i Finland. Han har under åren skrivit ett stort antal artiklar i olika språkvetenskapliga publikationer.

Verk i urval:
Finskans struktur. 1978
Finsk grammatik. 1978, i flera upplagor
Linguistic computer corpora and programs at the University of Helsinki. 1985
Finnish – an essential grammar. 1999, i flera upplagor
The History of Linguistics in the Nordic Countries. Flera medförfattare, 2000