Svenska Akademiens franska stipendium 2021

15 okt 2021

Svenska Akademien har beslutat att Svenska Akademiens franska stipendium för år 2021 skall tilldelas Kristina Lundblad och Emi-Simone Zawall. Stipendiet innebär 14 dagars vistelse i en av Svenska institutets gästvåningar i Paris. Stipendiet på 25 000 kronor vardera är avsett för hyra, resa och omkostnader. Det tilldelas författare, översättare, kulturskribenter eller forskare och meriteringsgrunden är projektets styrka och dess närhet till den franska miljön.

Stipendiet är resultatet av ett nytt samarbete mellan Svenska Akademien och Svenska institutet i Paris.

Kristina Lundblad, född 1965 och bosatt i Malmö, är docent och lektor i bokhistoria vid Lunds universitet. Hon disputerade 2010 med en avhandling om det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 (översatt och utgiven på amerikanskt förlag 2015) och 2019 utkom boken Pansarband och sprängda snitt: Nedslag i bokbandets form och funktion. Hon ska använda sitt stipendium till att undersöka böckernas roll och närvaro i den parisiska offentligheten samt, i samverkan med franska kollegor och Svenska institutet, förmedla forskning om svensk och fransk bokkultur.

Emi-Simone Zawall, född 1981 och bosatt i Stockholm, är litteraturkritiker, översättare och redaktör. Utöver att vara biträdande Under strecket-redaktör i Svenska Dagbladet är hon redaktör för tidskriften Essä och ordförande för Marcel Proust-sällskapet. Som översättare har hon bland annat översatt verk Bruno Schulz från polska till svenska. Hon ska, inom ramen för ett pågående bokprojekt, använda sitt stipendium för att forska i den franska receptionen av Prousts verk och vilken påverkan denna i sin tur haft på mottagandet i svensk och finlandssvensk press.