Svenska Akademiens gustavianska stipendium

19 mar 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Stenström sitt gustavianska stipendium för år 2010.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2005 Jakob Christensson, 2006 Margareta Björkman, 2007 Hans Åstrand, 2008 Magnus Olausson och 2009 Carin Bergström. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Johan Stenström är litteraturvetare, född 1951 och bosatt i Lund. Han blev fil. dr 1994 på avhandlingen Aniara – från versepos till opera och är universitetslektor vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Verk och redaktörskap i urval:
Aniara – från versepos till operalibretto. 1985
Lindegren, Erik – operakritik. 1994
Den svenska sångboken. Urval och kommentarer med Anders Palm. 1997
Barnens svenska sångbok. Urval och kommentarer med Anders Palm. 1999
Karlfeldt, Erik Axel: Samlade dikter. Kommentarer. 2001
Leckius, Ingemar. Med fantasins eld – Ingemar Leckius och bilden. 2002
Universitetets frihet – tio tankar och en dikt. Redaktör. 2008
Bellman levde på 1800-talet. 2009