Svenska Akademiens kritikerpris

18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Eriksson och Håkan Lindgren Svenska Akademiens kritikerpris 2017. Priset, som är nyinstiftat, utdelas ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”. Prissumman är på 100 000 kronor per mottagare.

Ulf Eriksson är författare, litteraturkritiker och översättare. Under mer än tre decennier har han varit en betydelsefull röst i den svenska litteraturen genom sin poesi och novell- och romankonst samt sin litteraturkritiska verksamhet. Han har medverkat i flera tidningar och tidskrifter under årens lopp. Idag kan man möta honom i till exempel Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten samt i norska Vagant.

Tillsammans med Magnus William-Olsson startade Ulf Eriksson Fria Seminariet i Litterär kritik (FSL) och han har tidigare varit handledare vid Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Han har skrivit ett trettiotal egna verk. Som översättare har han varit en viktig introduktör av samtida spanskspråkig litteratur.

Håkan Lindgren är frilansande kulturskribent, som läsare kan möta bland annat i tidningar som Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten eller tidskrifter som Ord & Bild och Respons. Han medverkar regelbundet i nättidskriften Dixikon och förmedlar även sina intryck från och åsikter om kulturvärlden via egna bloggen Low life. Understreckare, krönikor, litteraturrecensioner, TV-recensioner och allmänna kulturartiklar i diverse ämnen kommer från hans penna.

Håkan Lindgren äger den gode kritikerns frågvisa och eftersinnande temperament. En ung dagstidningskritiker men av ett i grunden klassiskt intellektuellt slag.