Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Paul Enoksson Kungliga priset för år 2007.

Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Det skulle från början tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, som belöning för en värdefull skrift som utkommit under året eller för förtjänster om vitterheten och språket. Numera utdelas priset för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. Prisbeloppet är 50 000 kronor.

Paul Enoksson är född 1923 och bosatt i Brottby. Han var tidigare överläkare och docent vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Paul Enoksson har översatt åtskilliga författare från främst italienska bland andra Tommaso Campanella, Giacomo Oreglia, Galileo Galilei och Giordano Bruno.

Översättningar de senaste åren:

Castiglione, Baldassare: Boken om hovmannen. Översättning, inledning och kommentar. 2003
Compagni, Dina: Florentinsk krönika över händelser som inträffat under hans egen tid. Översättning, inledning och kommentar. 2003
Viroli, Maurizio: Niccolòs leende : historien om Machiavelli. Översättning. 2004
Boccaccio, Giovanni: Decamerone 1-2. Översättning, inledning och kommentar. 2007