Svenska Akademiens nordiska pris

20 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pia Tafdrup sitt nordiska pris för år 2006.

Priset, som instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som har gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Willy Kyrklund, 2002 Torben Brostrøm, 2003 Lars Norén, 2004 Guðbergur Bergsson och 2005 Göran Sonnevi. Prisbeloppet är 300 000 kronor.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Börssalen den 5 april.

Pia Tafdrup är poet, född 1952 och bosatt i Köpenhamn. Hon blev cand. mag. 1977 vid Köpenhamns universitet och är sedan 1989 ledamot av Det Danske Akademi. Pia Tafdrup har erhållit en mängd priser och belöningar bland annat Nordiska rådets litteraturpris 1999.

Diktsamlingar
Når det går hul på en engel, 1981
Intetfang, 1982
Den inderste zone, 1983
Springflod, 1985
Hvid feber, 1986
Sekundernes bro, 1988
Krystalskoven, 1992
Territorialsang, 1994
Dronningeporten, 1998
Tusindfødt, 1999
Digte 1984-88, 2000
Hvalerne i Paris, 2002

Övriga verk
Døden i bjergene, drama, 1988
Jorden er blå, drama, 1991
Over vandet går jeg: skitse til en poetik, 1991
Hengivelse, roman, 2004

Översättningar till svenska
Dagen ditt ljus, dikter 1981-1994, översättning Marie Silkeberg och Magnus William-Olsson, 1995
Över vattnet går jag: skiss till en poetik, översättning och efterskrift Anders Palm, 1997
Drottningporten, dikter, översättning Sven Christer Swahn, 2000
Valarna i Paris, dikter, översättning Sven Christer Swahn, 2004
Ge sig hän, roman, översättning Jan Henrik Swahn, 2006