Svenska Akademiens ordbok har nått fram till "väva"

4 sep 2019

Ytterligare drygt 5 500 ord, från "vrett" till "väva", är nu sökbara på svenska.se och saob.se. Samtidigt publiceras materialet i tryckt form och utgör den första delen av band 38.

Svenska Akademiens ordbok är en historisk ordbok som beskriver det skrivna svenska språket från 1500-talet till våra dagar. Arbetet har pågått kontinuerligt sedan 1883 och är ett av Sveriges största kulturprojekt någonsin. Ordboken beräknas omfatta 39 band och vara färdigställd under första delen av 2020-talet. Därefter vidtar en omfattande revidering.