Svenska Akademiens översättarpris

14 apr 2010

Ildikó Márky och Gunnar D. Hansson har gemensamt tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2010.

Priset, som instiftades 1953, avser att belöna utmärkta översättningar till svenska språket, huvudsakligen inom skönlitteraturen men även inom de humanistiska vetenskaperna. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Hans Berggren, 2006 Jeanette Emt, 2007 Margareta Zetterström, 2008 Inge Knutsson och 2009 Ulla Bruncrona. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Ildikó Márky är läkare, författare och översättare, född 1940 i Budapest och bosatt i Göteborg. Hon har verkat som överläkare vid avdelningen för barncancersjukdomar vid Östra sjukhuset i Göteborg. Av egna verk kan nämnas Beckasinens öga 1990, Ingen skall veta platsen 1996, Första kontingenten 1999 och Orter långt från varandra 2007.

Gunnar D. Hansson är författare, översättare och litteraturvetare, född 1945 och bosatt i Göteborg. Han blev fil.dr 1988 och är universitetslektor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och undervisar även vid universitetets författarutbildning. Bland egna verk under senare år kan nämnas Senecaprogrammet, dikter 2004, Lyckans berså, essäer och annat 2008 och Lomonosovryggen 2009.

Ildikó Márky och Gunnar D. Hansson har tillsammans arbetat med översättningar från ungerska till svenska av författare som Endre Ady och Péter Esterházy.