Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Angela Garcia och Tamara Torstendahl Salytjeva var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tidigare mottagare av priset har varit 2012 Helen Sigeland och Dmitri Plax, 2013 Elena Balzamo och þórarinn Eldjárn, 2014 Elena Samuelson och Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan samt 2015 Sylvain Briens och Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia. Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Angela Garcia är poet, författare och översättare, född i Columbia och bosatt i Malmö. Hon har stått bakom flera poesiarrangemang i södra Sverige och bland annat arbetat med poesifestivalerna i Malmö och Medellin. Samarbetet med Columbia och andra latinamerikanska länder har lett till flera poesimöten på internationell nivå.

Av egna verk kan nämnas De la fugacidad (Om flyktigheten) 2004, som översattes till svenska av Lasse Söderberg. Angela Garcia är även verksam i styrelsen för Författarcentrum Syd.

Tamara Torstendahl Salytjeva är historiker, född 1946 i Omsk och bosatt i Uppsala och Moskva. Hon blev fil.dr i historia 1976 i Moskva och är chef för Rysk-svenska centret vid Ryska Statliga Humanistiska universitetet i Moskva, RGGU. Tamara Torstendahl har även blivit hedersdoktor vid Uppsala universitet och är en drivande kraft i det akademiska utbytet mellan Ryssland och Sverige.

Av egna verk och redaktörskap kan nämnas Skärvor – bitar till den svenska kulturhistoriens mosaik 2006, Svenskar – svenskhetens natur och förändringar 2008 och Poltava – krigsfångar och kulturutbyte 2009 med Lena Jonsson.