Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur

10 jun 2019

Svenska Akademien har tilldelat Béla Jávorszky, László Kúnos, Verena Reichel och Caj Westerberg Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur 2019. Priset instiftades 2017 och utdelas för att ”belöna förtjänta översättare av svensk litteratur”. Tidigare mottagare av priset har varit Anne Marie Bjerg, Nina Fedorova och Leonard Neuger (2017) samt Firat Ceweri, Per Qvale, Linda Schenck och Rizgar Shekani Osman (2018). Prissumman är 100 000 kronor per mottagare.

Béla Jávorszky är översättare av svensk litteratur till ungerska. Han är född 1940 och bosatt i Budapest. Jávorszky har översatt verk av Tua Forsström, Torgny Lindgren, Harry Martinson, Eva Ström, Tomas Tranströmer, Göran Tunström, Karl Vennberg med flera svenska författare. Han har även publicerat en stor finlandssvensk diktantologi.

László Kúnos, född 1947, är översättare av svensk litteratur till ungerska. Av författare vars verk han översatt kan nämnas Agneta Pleijel, P.O. Enquist, Ingmar Bergman, Harry Martinson och August Strindberg.

Verena Reichel är översättare av svensk litteratur till tyska. Hon är född 1945 och bosatt i München. Reichel har översatt bland andra Märta Tikkanen, Lars Gustafsson, P.C. Jersild, Lennart Hagerfors och Torgny Lindgren.

Caj Westerberg är översättare av svensk litteratur till finska, född 1946. Bland de författare Westerberg översatt återfinns Tua Forsström, Tomas Tranströmer, Lars Norén, Bo Carpelan och Gunnar Ekelöf.