Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sigurd Fries Svenska Akademiens språkforskarpris 2007.

Detta pris delas ut för andra gången för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset 2006 var Claes-Christian Elert. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Sigurd Fries är född 1924 i Stockholm och bosatt i Umeå. Han är språkvetare med inriktning mot ort- och växtnamn, dialekter samt texteditering. Han blev fil. dr. och docent i nordiska språk i Uppsala 1957 och var professor i svenska språket vid Umeå universitet 1969–88.

Sigurd Fries började som namnforskare med växtnamn som kärnområde, vilket bland annat framgår av doktorsavhandlingen Studier över nordiska trädnamn 1957. Redan under 1970-talet blev Carl von Linné en central gestalt i Sigurd Fries produktion genom exempelvis verk somLinnés språk och stil 1971, Linné och de svenska växtnamnen 1977 och Carl von Linné: Västgöta resa 1978 tillsammans med Lars-Erik Edlund. Åren 2003-2005 utkom Carl Linnaeus: Iter Lapponicum / Lappländska resan 1732 i tre volymer – dagboken, kommentardel och faksimilutgåva. Arbetet genomfördes tillsammans med Ingegerd Fries och Roger Jacobsson och bygger bland annat på Algot Hellboms handskriftsarbete.

Sigurd Fries har även behandlat andra ämnen i såväl fristående verk som artiklar. Det har då till exempel handlat om lärdomsspråket under frihetstiden, folkliga växtnamn i Dalarna, Linné och samerna, Linné som dialektolog, informationsstruktur och syntax i Gustav I:s brev, Strindbergs men, svenska svampnamn, språksociologi och gotiska.