Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Teleman Svenska Akademiens språkforskarpris 2014. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har de senaste åren varit 2010 Lennart Elmevik, 2011 Staffan Hellberg, 2012 Paul Kiparsky och 2013 Björn Lindblom. Prisbeloppet är 250 000 kronor. 

Ulf Teleman är språkvetare, född 1934 och bosatt i Lund. Han blev fil.dr 1963 och professor i allmän språkvetenskap i Roskilde 1973. Efter tiden i Danmark blev han professor i svenska språket vid Lunds universitet 1982. Under tolv år var han ordförande i Svenska språknämnden och han var även ledamot av Bibelkommissionen. Förutom egna verk har han varit redaktör för ett flertal språkvetenskapliga utgåvor. 

Verk i urval:
Om svenska ord. 1970
Manual för grammatisk beskrivning av talad och skriven svenska. 1974
Språkriktighet i och utanför skolan. 1978
ABC i stilistik. Med Anne Marie Wieselgren, 1980
Lära svenska – om språkbruk och modersmålsundervisning. 1991
Svenska Akademiens grammatik. Med Staffan Hellberg och Erik Andersson, 2000, 4 delar
Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. 2003, flera upplagor
Om r-fonemets historia i svenskan. 2005
Tankens makt över språket – utvalda artiklar. 2014