Svenska Akademiens språkvårdspris

29 apr 2019

Mikael Parkvall har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård för år 2019. Prissumman är 80 000 kronor. Priset instiftades 1953 och de senaste årens mottagare av priset har varit Claes Garlén (2015), Stefan Lundin (2016), Eivor Sommardahl (2017) och Lisa Holm (2018).

Mikael Parkvall är språkvetare, född 1971. Han disputerade år 2000 på en avhandling om kreolspråk, vid Stockholms universitet, där han nu är lektor på institutionen för lingvistik. Han har författat ett antal böcker om språk, bland annat den populärvetenskapliga Lagom finns bara i Sverige (2009). Parkvall skriver också en språkspalt för Svenska Dagbladet och har även spelat in undervisningsmaterial för Utbildningsradion.

Verk i urval

Vad är språk?, 2006
Limits of Language: almost everything you didn’t know about language and languages, 2008
Lagom finns bara i Sverige: och andra myter om språk, 2009
Sveriges språk i siffror: vilka språk talas och av hur många?, 2015
Laddade ord: en bok om tankens makt över språket (Mikael Parkvall och Lars Melin), 2016