Svenska Akademiens språkvårdspris

26 mar 2010

Birgitta Lindgren har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Viveka Adelswärd, 2006 Kenneth Larsson, 2007 Hans Waldenström, 2008 Lillemor Santesson och 2009 Björn Melander.

Birgitta Lindgren är språkvetare, född 1945 och bosatt i Stockholm. Hon är fil. mag. och nyordsansvarig samt nordisk och internationell sekreterare vid Språkrådet, tidigare Svenska språknämnden. Hon har tidigare erhållit Erik Wellanders språkvårdspris.

Verk och redaktörskap i urval:
Språklära. Med B. Ewerth, 1972
Norstedts skandinaviska ordbok. Redaktör, 1994
Nordens språk i EU : rapport från seminarium 1996. Redigerad med Mikael Reuter, 1997
Nordens språk. Redaktör med Allan Karker och Ståle Löland, 1997
Nordiskt klarspråksseminarium : rapport från seminarium 1998. Redaktör, 1999
Terminologi och språkvård : rapport från konferens 1998. Redaktör, 1999
Bättre språk i EU : rapport från konferens 1998. Redaktör, 2000
Nämnd, inte glömd. Historik över Nämnden för språkvård och Svenska Språknämnden 1944-2007. Redaktör, 2007