Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

18 maj 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Susanne Haugen och Sara Myrberg sitt stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2011.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per person.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2007 Petra Bodén och Erik Magnusson, 2008 Patrik Larsson och Gudrun Rawoens, 2009 David Håkansson och Susanna Karlsson samt 2010 Maia Andreasson och Ida Larsson.

Susanne Haugen är språkvetare, född 1968. Hon har en examen i isländsk filologi vid Islands universitet och blev 2007 fil.dr i Umeå på avhandlingen Från bautasten till bautastor. Under några år var hon lärare vid vuxenutbildningen i svenska och historia och har även undervisat i modern isländska vid Vasa universitet i Finland. Hon är för närvarande knuten till Umeå universitet.

Sara Myrberg är språkvetare, född 1983. Hon blev fil.dr 2010 vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Avhandlingen, som granskade den dialekt som talas i Stockholm, hade titeln The intonational phonology of Stockholm Swedish.