Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

11 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Karin Helgesson och Memet Aktürk-Drake Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2017. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2014 Mikael Roll och Vladimir Naydenov, 2015 Julia Prentice och Steffen Höder samt 2016 Rickard Melkersson och Gustaf Skar.

Karin Helgesson är språkvetare, född 1967. Hon blev fil.dr 2011 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955-2005. I språkvetenskapliga sammanhang har hon skrivit en mängd artiklar och  kapitel i olika utgåvor och rapporter. För närvarande är hon knuten till Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet som universitetslektor och viceprefekt.

Memet Aktürk-Drake är språkvetare, född 1977. Han blev fil.dr vid Stockholms universitet 2015 och har medverkat i flera språkvetenskapliga utgåvor med olika artiklar. För närvarande är han knuten till Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Han har även haft uppdrag för Utrikesdepartementet vid EU-representationen i Bryssel.