Svenska Akademiens stipendium till yngre språkforskare

31 maj 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Petra Bodén och Erik Magnusson sitt stipendium till yngre språkforskare 2007.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor per person.
Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2003 Anna-Malin Karlsson och Benjamin Lyngfelt, 2004 Ellen Bijvoet och Saara Haapamäki, 2005 Ulla Stroh-Wollin och Per Holmberg samt 2006 Henrik Rosenkvist och Elzbieta Strzelecka.

Petra Bodén är språkvetare, född 1974. Hon disputerade i Lund 2003 på avhandlingen Prosodic phrasing in spontaneous Swedish och är forskare vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet. För närvarande utför hon en serie perceptionsexperiment och akustiska studier inom ramen för projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Erik Magnusson  är språkvetare, född 1977. Han disputerade vid universitetet i Göteborg 2007 på avhandlingen Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk förändring i äldre svenska. Erik Magnusson är verksam vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.