Svenska Akademiens svensklärarpris

30 jun 2018

Svenska Akademien har utsett Eva Hedencrona, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, Annelie Lerner, Jutarumsskolan i Halmstad, Mariette Liljekvist, Seminarieskolan i Landskrona samt Sara Viklund, Strömbackaskolan i Piteå till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2018. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Priset instiftades 1987 och tilldelas lärare ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. De senaste årens mottagare av priset har varit Maria Green, Therese Linnér och Agneta Nyström (2015), Johan Aaasa, Martin Ahlstedt, Josefin Nilsson och Cecilia Peña (2016) samt Anna Ekerstedt, Fredrik Sandström, Minna Wadman och Jenny Edvardsson (2017).

Dessutom tilldelas de skolor där pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera. Detta är avsett att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.