Svenska Akademiens svensklärarpris 2005

19 maj 2005

Priset har tilldelats Birgitta Fasth (Göteborg), Lena Josefsson (Uddevalla) och Christina Karlén (Eldsberga).

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2002 Rolf Bjelm, Else-Marie Gullberg och Anita Welin Clarhäll, 2003 Solveig von Börtzell, Monica Ekenvall och Annette Ewald samt 2004 Anders Holme, Anette Stanger Eriksson och Annika Löthagen.

Prisbeloppet är 40 000 kronor var.

Birgitta Fasth är lärare i svenska, religion, retorik och kulturhistoria vid Frölundagymnasiet, Västra Frölunda, där hon också är gymnasiebibliotekarie.

Lena Josefsson är lärare i svenska och franska vid Uddevalla gymnasieskola. I sitt arbete har hon också engagerat sig för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Christina Karlén är lärare vid Elias Fries skola i Hyltebruk, en skola som valt att profilera sig som en miljö- och IT-skola.