Svenska Akademiens svensklärarpris 2007

11 maj 2007

Svenska Akademien har utsett Lotta Bergman, Anders Blomdahl och Cecilia Höjdén-Åhlmans till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2007.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2004 Anders Holme, Anette Stanger Eriksson och Annika Löthagen, 2005 Birgitta Fasth, Lena Josefsson och Christina Karlén samt 2006 Lena Alvåker, Maj Björk och Anne-Marie Körling.

Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Lotta Bergman är verksam vid gymnasieskolan i Sölvesborg.

Anders Blomdahl är verksam vid Hulebäcksgymnasiet i Landvetter.

Cecilia Höjdén-Åhlmans är verksam vid Katrinelundsgymnasiet i Göteborg.