Svenska Akademiens tolkningspris

30 mar 2005

Paul Berf har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2005.

Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk.

De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Ülev Aaloe, 2001 Ignatij Ivanovskij, 2002 Tom Geddes, 2003 Paul Britten Austin och 2004 Klaus-Jürgen Liedtke. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Paul Berf är översättare, skandinavist och förläggare, född 1963 och bosatt i Köln. Han studerade nordiska språk i Uppsala och Köln och blev fil. mag. 1995. Åren 1993-99 var han vetenskaplig medarbetare vid Institut für Nordische Philologie vid universitetet i Köln. Han har översatt verk av bland andra Peter Englund, Aris Fioretos, Inger Frimansson, Henning Mankell, Liza Marklund och Ellen Mattson. Dessutom har han publicerat egna arbeten om Gunnar Ekelöf och Lars Gustafsson.