Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2011

3 okt 2011

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 6 oktober kl. 13.00 i Börssalen.

Journalister, som önskar en kort intervju med Svenska Akademiens ständige sekreterare omedelbart efter tillkännagivandet, måste anmäla detta till Akademiens kansliansvarige via oz@svenskaakademien.se absolut senast onsdagen den 5 oktober.