Svenska Akademien

Akademien arbetar för ett gemensamt, rikt och levande språk som alla ska ha möjlighet att bruka och utveckla.

Svenska Akademien

Svenska Akademien, instiftad 1786 av Gustaf III, är en oberoende kulturinstitution som arbetar för att stärka det svenska språket och litteraturen. En samlingsplats för det omfattande språkarbete som bedrivs är portalen svenska.se. Akademien ger också stöd till författare, översättare, kritiker, forskare, lärare och bibliotekarier med ett stort antal priser och stipendier samt beviljar bidrag till kulturella verksamheter runt om i landet. Genom finansiering av litteraturbanken.se och egen utgivning bidrar Akademien till att göra det svenska litteraturarvet tillgängligt. Till Akademiens mest kända uppdrag hör att utse Nobelpristagarna i litteratur. Detta ger Akademien en viktig internationell roll i främjandet av framstående författarskap och berikande läsupplevelser.

Våra främsta verksamheter är:

Nobelpriset i litteratur
Akademien har uppdraget enligt Alfred Nobels testamente att utse mottagare av Nobelpriset i litteratur.

Priser och stipendier
Akademien delar årligen ut ett stort antal priser och stipendier till bland annat författare, litteratur- och språkvetare, historiker, översättare, svensklärare, bibliotekarier och personer verksamma inom teatern. 

Nobelbiblioteket
Uppdraget att utse Nobelpristagare i litteratur, något Akademien har gjort sedan 1901, förde med sig behovet av en global utblick på litteraturen. Därför finns Nobelbiblioteket – Nordens största specialbibliotek inom skönlitteratur och litteraturvetenskap. Det är beläget i Börshuset och är även öppet för allmänheten.

SAOB - Svenska Akademiens ordbok
SAOB är en historisk ordbok som beskriver all slags skriven svenska från 1521 till våra dagar. I SAOB ges förutom en detaljerad och noggrann behandling av ordens betydelser även en redogörelse för ordens stavning, uttal och böjning. Utöver detta får läsaren även en kortfattad etymologi, dvs. beskrivning av ordens historia och ursprung.

SAOL - Svenska Akademiens ordlista
SAOL är den allmänt vedertagna normen för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Första upplagan kom 1874, den senaste i april 2015. Ordlistan är gratis tillgänglig som appar för iOS och Android samt på Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se.

SO - Svensk ordbok
Den första upplagan av SO utkom 2009, och den andra publicerades 2021. Ordboken innehåller cirka 65 000 uppslagsord, och beskrivningarna av ordens betydelser illustreras med rikliga exempel. Ordboken är gratis tillgänglig som appar för iOS och Android samt på Svenska Akademiens ordboksportal, svenska.se.

Publikationer
Svenska Akademien bedriver en omfattande publiceringsverksamhet inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Kvällar på Svenska Akademien
Detta är samlingsnamnet på de publika kvällsarrangemang i Börssalen som Svenska Akademien anordnar vid olika tillfällen varje år. De första evenemangen under denna rubrik arrangerades redan på 1980-talet. Det är alltid fri entré och syftet är att erbjuda besökarna berikande kulturupplevelser.