Akademiens arkiv

Svenska Akademiens arkiv, Nobelarkivet och åtskilliga arkiv efter Akademiens ledamöter finns bevarade i Akademiens lokaler i Börshuset och är till stor del tillgängliga för forskning. Både Akademiens arkiv och Nobelarkivet är privata arkiv. Då någon önskar ta del av material ur arkiven måste således tillstånd erhållas. För att forska i Svenska Akademiens arkiv och i Svenska Akademiens Nobelarkiv gäller skriftlig förfrågan. Förfrågningar besvaras i den ordning de inkommer. Besök sker efter överenskommelse.

Tillgänglighet

Akademiens sammanträdesprotokoll är konfidentiella utan begränsning. Tillstånd vad gäller övriga handlingar beviljas efter enskild bedömning. För handlingar i Nobelarkivet gäller 50-årig sekretess. Sekretessen gäller hela kalenderår, från årsskifte till årsskifte, vilket innebär att sekretessen för ett dokument från 1966 gäller till och med den 31 december 2016.

Kontakt
arkiv@svenskaakademien.se