Aktuellt ur arkivet

Svenska Akademien uppmärksammar 200-årsminnet av Anna Maria Lenngrens dödsdag den 8 mars.

Lenngren var högt aktad av Svenska Akademien och hon har kallats för den nittonde ledamoten. I ett brev från C G Leopold till dåvarande ständige sekreteraren Nils von Rosenstein diskuteras Lenngren som möjlig ledamot: ”Uteslutas fruntimmer af våra författningar? Annars vore visserligen fru Lenngren en både stor aquisition, och rättvist ämne för Academiens uppmerksamhet”.